AUTORSKÁ PÁVA

Pravidla ochrany patentových a autorských práv Moira CZ, a.s.

I.Používání loga MOIRA

MOIRA CZ, a.s. , výrobce a prodejce funkčního prádla, umožňuje používání svého loga za podmínek stanovených těmito pravidly. Logo MOIRA je majetkem firmy MOIRA CZ a požívá právní ochranu.

Značka MOIRA bude používána pouze pro podporu prodeje zboží MOIRA v místech jeho prodeje podle zvlášť sjednaných podmínek.

Na základě zvlášť sjednaných podmínek lze používat značku MOIRA i pro propagaci obchodovaného zboží MOIRA v časopisech / inzerce do šířky loga 60 mm/ barevná i černobílá verze.

Značku MOIRA lze použít ve formě polepů na výloze obchodu, přičemž při odběru zboží –do 100 000,– Kč bez DPH ročně je povolena šířka loga max. do 1000 mm (modrá a bílá verze)

Používání loga je možné po dobu souběžnou s trváním zakoupené kolekce plus 3 měsíce. Doba se automaticky prodlužuje o stejné období se zakoupením zboží z následné kolekce. Užívání loga MOIRA je možné smluvně povolit pro předem určený účel, případně předem určené slovní spojení, při stanovené velikosti textu.

Logo MOIRA lze používat jen v předepsaných barvách:
modrá – Pantone 289 (C100, M64, Y0, K60)
bílá
Pro černobílý tisk lze použít logo jako pozitiv i negativ.

Pro doplňující texty vedle loga jsou určeny fonty Arial, Helvetica, Frutiger 55 v černé a bílé barvě. Doprovodný text nepřesahuje polovinu výšky loga.Doplňující texty je možné použít pouze po odsouhlasení poskytovatelem lo­ga.

Je zakázáno používat logo Moira bez zvláštního smluvního ujednání:
internet e-shop – pouze jako návěstí pro zboží MOIRA – jen modrá verze
jako název domény
na venkovních banerech
na všech mobilních prostředcích
jako jediné označení místa prodeje /vývěsní štít nad prodejnou atd./

II.Podmínky pro používání marketingových a obrazových materiálů dodaných firmou Moira CZ, a.s.

Firma MOIRA CZ neustále udržuje vysokou úroveň svých tiskových a POS materiálů stejně jako prezentace v tiskových a elektronických médiích. Spolupracuje proto se špičkovými fotografy a velkou pozornost a péči věnuje grafickému zpracování, aby výsledkem byly vizuály s vysokou výtvarnou a také technickou kvalitou.
Výsledným produktem je dílo, které pomáhá svým grafickým potenciálem zřetelně odlišit výrobky MOIRA od konkurenční produkce, zvýšit image výrobků a tím posílit prodej i našich zákazníků.

Všechny fotografie, grafika a texty vydané firmou Moira jsou chráněny autorským právem. Firma Moira neposkytuje fotografie, grafiku a texty k volnému použití, pokud nebude smluvně ujednáno jinak.

III.Závěrečná ustanovení

Značka Moira je registrována u ÚPV-ČR pod číslem 109502/203019. Je proto nepřípustné používat logo MOIRA k zaštítění jakýchkoli cizích aktivit. Stejně tak nelze používat slovní znění MOIRA ve spojení s prodejem textilu a sportovních potřeb, které nejsou prodávány společností MOIRA CZ, a.s.

Slovo Moira není synonymem pro funkční prádlo jako takové, je registrovanou, chráněnou značkou.

Změny těchto Pravidel jsou možné na základě dohody mezi společností MOIRA CZ, a.s. a smluvním partnerem.

Nedodržení Pravidel ochrany patentových a ochranných práv MOIRA CZ může být důvodem k jednostrannému ukončení obchodních vztahů ze strany společnosti MOIRA CZ, a.s..

Tato pravidla ochrany patentových a ochranných práv MOIRA CZ jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek MOIRA CZ, a.s.