• Zásadní význam pro funkci prádla MOIRA® má patentované vlákno MOIRA TG 900®. Tajemství vlákna spočívá ve tvaru jeho průřezu (obr. 1), kde se podobá pětilaločné hvězdě. Tím se oproti kulatému vláknu (obr. 2) až dvojnásobně zvětšují kapilární prostory mezi vlákny a zároveň se vytváří úžlabí, kudy pak putuje kapilární vlhkost. Polypropylen má skvělé vlastnosti. Je nejlehčí, nejpevnější, také nejteplejší a nejpružnější ze syntetických vláken, téměř nepřijímá vodu – má desetkrát menší nasákavost než polyester - ale vodu dobře odvádí (obr. 3). Je výborně přijímán lidským tělem.

  • Vlákno Moira TG 900 má skvělé vlastnosti. Vedle parametrů polypropylenu – nízká specifická váha, pružnost, pevnost, vysoká tepelná izolace a nenasákavost – právě profil vlákna zaručuje vysoký kapilární výkon při odvodu vlhkosti od pokožky.

  • Abychom lépe pochopili fyzikální mechanizmy probíhající na povrchu našeho těla při dotyku s funkčním prádlem, je třeba se seznámit s funkcí lidské pokožky.

  • Tělo člověka má na svém povrchu více než dva miliony potních žláz. Jsou to nepatrné kanálky ústící na povrch těla, vylučující pot. Potní kanálky jsou na některých částech těla hustěji právě tam, kde je třeba tělo ve chvíli přehřátí či stresu ochlazovat. Potíme se všichni, ať chceme nebo nechceme. Udržování optimální tělesné teploty je řízeno autonomním systémem bez naší vůle. Za svůj život člověk vypotí až 14 000 litrů potu. Stejně umí naše tělo reagovat na chlad. Cévky v kůži se zúží, tím sníží průtok krve a její ochlazování. Abychom mohli udržovat naše tělo v dobré psychické a fyzické kondici, musíme mu pomáhat.

  • Funkční prádlo MOIRA umí odvést pot a přitom podržet nutnou dávku tepla na pokožce. Díky promyšlené konstrukci pojme pletenina velké množství vzduchu a ten působí jako izolační vrstva právě v okamžiku, kdy je tělo bez zátěže a ochlazuje se. V tuto chvíli všechny ostatní materiály, protože jsou nasákavé, nabobtnají vlhkem a studí.